• Semua maklumat peribadi yang pelanggan berikan kepada kami hanya akan digunakan untuk syarikat kami.
  • Kami biasanya menggunakan maklumat peribadi pelanggan untuk meneruskan pembayaran, untuk penghantaran barangan dan untuk pengiklanan akan datang.
  • Kami akan sentiasa meminta kebenaran daripada pelanggan jika kami perlu menggunakan butiran untuk lebih lanjut.