Syarat-syarat perkhidmatan

Soalan tentang Syarat

TERMA PERKHIDMATAN

Selamat datang ke PRIMELAY laman web kedai dalam talian. Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah terpakai kepada semua pelawat dan pengguna PRIMELAY. Anda terikat dengan terma dan syarat ini selagi anda menggunakan https://www.primelay.com.my/.

Umum

Kandungan terma dan syarat boleh diubah, dipindahkan atau dipadamkan pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa PRIMELAY  mempunyai hak untuk menukar kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan peraturan terma dan syarat ini, PRIMELAY  akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.


Kandungan Laman & Hak Cipta
Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk imej, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Tapak ini, dengan kata lain "Kandungan Tapak" adalah hak cipta, tanda dagangan, pakaian perdagangan dan/atau harta intelek lain yang dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh PRIMELAY .

Komen dan Maklum Balas
Segala komen dan maklum balas kepada https://www.primelay.com.my/ akan kekal PRIMELAY 'S harta.

Pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada ulasan yang dikemukakan kepada https://www.primelay.com.my/ akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi hak peribadi atau proprietari lain. Tambahan pula, pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan bahan yang menyalahi undang-undang, kesat atau lucah yang dihantar ke tapak. Pengguna akan menjadi satu-satunya yang bertanggungjawab untuk sebarang kandungan ulasan yang dibuat.

Maklumat Produk
Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar adalah sama yang ditunjukkan pada monitor kerana bergantung pada monitor pengguna.

Newsletter
Pengguna hendaklah bersetuju bahawa PRIMELAY  boleh menghantar surat berita mengenai berita terkini/produk/promosi dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna.

Penanggungan kerugian
Pengguna hendaklah bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan menahan PRIMELAY  tidak berbahaya daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Tapak ini.

Pautan ke tapak lain
Sebarang pautan akses ke tapak pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri. https://www.primelay.com.my/ tidak akan berkaitan atau melibatkan mana-mana laman web sedemikian jika kandungan/produk pengguna mengalami kerosakan atau kehilangan mempunyai sebarang kaitan dengan tapak pihak ketiga.

Maklumat Ketidaktepatan
Dari semasa ke semasa, mungkin terdapat maklumat mengenai https://www.primelay.com.my/  yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan, peninggalan, yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, ketersediaan dan kandungan artikel. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan, menukar atau mengedit maklumat tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Jika anda tidak berpuas hati dengan produk yang anda beli, sila pulangkan semula kepada kami bersama invois. Sila semak "Pulangan dan Dasar Bayaran Balik".

Penamatan
Perjanjian ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga sama ada oleh pelanggan atau https://www.primelay.com.my/. Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, https://www.primelay.com.my/ juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa sebarang notis awal dan akan menafikan akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat di atas.
Perkhidmatan hendaklah dihantar kepada kami di nayyershahbaz45@gmail.com.